Razmotren prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini

zastita 1Radi ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini. Iz tog razloga na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini. Naime Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano je da su predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna razmatrati stanje zaštite i spašavanja, te donijeti  smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Analizom o stanju sustava zaštite i spašavanja, te Smjernicama, utvrđuju se aktivnosti u razvoju sustava  i zaštite i spašavanja kao kontinuiranog procesa kojim će se iz godinu u godinu razvijati i usavršavati sustav zaštite i spašavanja u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te zaštitu okoliša na području grada Virovitice.

Skip to content