Razgovor o legalizaciji sa pročelnicom Vesnom Tot

vesna totGrad Virovitica objavio je Javni poziv na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, tj. za legalizaciju nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada na svom području. Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice, uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju je 30. lipnja 2013. godine, a za nezakonito izgrađene zgrade za koje je građevinska inspekcija donijela rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca ove godine. Djelatnici Gradske uprave Virovitica na čelu s pročelnicom Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Vesnom Tot u svakom prigradskom naselju i gradu održali su javne tribine na kojima su nastojali pojasniti građanima kako se što lakše snaći u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada. Najveći interes građana iskazan je za smanjene troškove plaćanja dokumentacije koja se predaje uz zahtjev za legalizaciju, manji iznos naknade za zadržavanje zgrada u prostoru i mogućnost obročnog plaćanja ili jednokratnog plaćanja s popustom od 25 posto. – Zakon o legalizaciji podijelio je zgrade u četiri kategorije, a građanima je najinteresantnija kategorija legalizacije pomoćnih zgrada vezanih uz stambene do 50 četvornih metara tlocrtne površine. Za takvu kategoriju zgrada potrebna su tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena. Nakon provedenog postupka i uviđaja na terenu naš odjel šalje Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost osnovne karakteristike zgrade i utvrđuje se naknada. Za pomoćne zgrade predviđena je naknada od 500 kuna plus 70 kuna pristojbe uz zahtjev i to je jedini trošak do dobivanja rješenja o izvedenom stanju, čime ta zgrada postaje legalizirana. Ukoliko takva zgrada nije bila ucrtana u kopiji katastarskog plana, onda se naravno mora naručiti geodetski snimak potreban za upis. Ukratko, za legalizaciju manje zahtjevnih do zahtjevnih zgrada temeljem novog zakona potrebno je priložiti geodetski snimak te snimak izvedenog stanja, a za kategoriju najvećih zgrada potrebna je i izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da ta zgrada ispunjava bitne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, te neke izjave ovlaštenih inženjera elektrotehnike i strojarstva da zgrada ispunjava bitne zahtjeve sigurnosti u korištenju i zaštite od požara – ističe Vesna Tot. (www.icv.hr)

Skip to content