Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja Športskog centra u Milanovcu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja za izgradnji Športskog centra u Milanovcu. Na području …Danas je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja za izgradnji Športskog centra u Milanovcu. Na području naselja Milanovac, a kako je to predviđeno i prostornim planom, područje oko sadašnjeg mjesnog doma predviđeno je za športsko-rekreativne sadržaje.

S obzirom na već izgrađene športske terene sa zapadne strane doma, postoji potreba da se uredi i prostor istočno od mjesnog doma. Napominje se da navedeni prostor ima pristupnu cestu kao i dovoljan prostor za izgradnju parkirališta.

Imajući u vidu lokaciju i sadašnju izgrađenost susjednih parcela, predlaže se da se na navedenom prostoru izgradi športsko-rekreativni centar koji bi predstavljao sa do sada izgrađenim jedan obuhvat.

Radi se o tome da na području grada postoji potreba za mogućnošću sportskog i rekreacijskog zadovoljavanja potreba građana, a treba naglasiti ovdje i potrebu za školom nogometa i drugim terenima za manje sportove.

Stoga će se pristupiti raspisivanju natječaja i ukoliko bude zainteresiranih, naselje Milanovac dobit će jedan vrlo vrijedan prostor, a sve u cilju korištenja središta naselja Milanovac kao športske i rekreacijske sredine.

Skip to content