Raspisani natječaji za 2013. godinu u sklopu Programa “Europa za građane”

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

EUPrijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, instituti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, ustanove

Glavni ciljevi programa:

•pružanje građanima priliku da sudjeluju i međusobno djeluju u izgradnji sve bliže Europe, koja je demokratska i otvorena svijetu, ujedinjena i obogaćena svojom kulturnom raznolikošću,

•razvijanje osjećaja europskog identita, temeljenog na općim vrijednostima, povijesti i kulturi;

•njegovanje osjećaja posjedovanja Europske Unije među njenim građanima;

•jačanje tolerancije i međusobnog razumjevanja između europskih građana poštujući i promovirajući kulturnu i jezičnu raznolikost, te doprinos međukulturalnom dijalogu.

Specifični ciljevi:

•spajanje ljudi iz lokalnih zajednica diljem Europe da dijele i razmjenjuju iskustva, mišljenja i vrijednosti, da uče iz povijesti i rade za budućnost;

•njegovanje aktivnosti, debate i razmišljanja o europskom državljanstvu i demokraciji, zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj povijesti i kulturi kroz kooperaciju unutar organizacija civilnog društva na Europskoj razini;

•dovođenje Europe bliže njenim državljanima promičući  europske vrijednosti i dostignuća, istovremeno očuvajući pamćenje na njenu prošlost;

•ohrabrivanje interakcije među građanima i organizacijama civinog društva iz svih zemalja sudionica, doprinoseći međukulturalnom dijalogu i isticanju  europske raznolikosti i zajedništva, sa posebnom pažnjom na aktivnosti koje teže razvoju veza između građana iz zemalja članica EU konstituiranih na dan 30.04.2004. i onih zemalja članica koje su pridružene poslije tog datuma.

 

Program je implementiran kroz četiri aktivnosti:

•Aktivnost 1: Aktivno europsko državljanstvo (sastanci građana gradova prijatelja, mreže gradova prijatelja, građanski projekti, potporne mjere)

•Aktivnost 2: Aktivno civilno društvo u Europi (potpora projektima potaknutih od organizacija civilnog društva (CSO) i strukturna potpora za inkubatore mišljenja i CSOs)

•Aktivnost 3: Zajedno za Europu (istaknuti događaji, studije i informacije i diseminacijski alati)

•Aktivnost 4: Aktivno europsko sjećanje

*za aktivnost 3 nema dostupnih potpora stoga ovaj natječaj isključuje Aktivnost 3.

Rokovi prijave po pojedinim aktivnostima:

Aktivnost 1:

Mjera 1.1 -sastanci građana gradova prijatelja:

•01.02.2013. 12:00

•01.06.2013. 12:00

•01.09.2013. 12:00

Mjera 1.2 -tematsko povezivanje gradova prijatelja:

•01.02.2013. 12:00

•01.09.2013. 12:00

Mjera 2.1: -Projekti građana:

•01.06.2013 12:00

Mjera 2.2: -Potporne mjere

•01.06.2013. 12:00

Aktivnost 2 – Aktivno civilno društvo u Europi

Mjera 2: -Strukturna potpora organizacijama civinog društva na europskom nivou

Mjera 3: -Potpora projektima potaknutih organizacijama civinog društva

•01.02.2013. 12:00

Aktivnost 4 –  Aktivno europsko sjećanje – ciljano na očuvanje lokacija i arhiva povezanih sa deportacijama kao i sa komemoracijama žrtava Nacizma i Staljinizma.

•01.06.2013. 12:00

 

Skip to content