Raspisan natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za ovu akademsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je raspisalo natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa. Mjesečni iznos stipendije je 1.200 kuna, a natječaj je otvoren do ponedjeljka 6. studenog 2017.

Od ove akademske godine, kako je i najavljivano, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 10.000 stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja.

Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

D-1 – redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E – redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskoga statusa;

P – studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– da su hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela) ili da su državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;

– da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj;

– za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Ako se stipendija financira iz ostalih izvora, student može nastaviti primati tu stipendiju, ali mu primitak te stipendije ulazi u izračun dohodovnoga cenzusa. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do lipnja 2018.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 12. listopada do 6. studenoga 2017. godine (uključujući i 6. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u ponedjeljak, 6. studenoga 2017. u 12.00 sati. Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

Kako poručuju iz Ministarstva, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Detaljnije o natječaju možete saznati OVDJE, kao i u samom Pravilniku o dodjeli državne stipendije. Najnovije informacije o državnim stipendijama MZO-a možete pratiti i na tek pokrenutoj službenoj Facebook stranici Ministarstva.

Skip to content