Raspisan Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na 68. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora označenog kao Gospodarska zgrada br. 6 na 583 m2, izgrađena na čk.br. 4484/1, upisanoj u zk.ul.br. 12262 k.o. Virovitica, koja se nalazi u Poduzetničkoj zoni Antunovac….Na 68. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora označenog kao Gospodarska zgrada br. 6 na 583 m2, izgrađena na čk.br. 4484/1, upisanoj u zk.ul.br. 12262 k.o. Virovitica, koja se nalazi u Poduzetničkoj zoni Antunovac, a u kojem se može  obavljati samo proizvodna i prerađivačka djelatnost

Zakup navedenog poslovnog prostora vršit će se po početnoj cijeni od 7,39 kuna po m2, odnosno ukupna početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 4.308,37 kuna, a tekst Javnog natječaja bit će objavljen u Virovitičkom listu. 

S obzirom na iskazanu zainteresiranost poduzetnika za uzimanjem u zakup poslovnog prostora odnosno dosadašnjeg skladišta za stvari koje su se koristile za razne manifestacije, a koje su preuzimanjem bivše vojarne preseljene na novu lokaciju, Grad je u mogućnosti predmetni prostor dati u zakup i ostvariti dodatne prihode rekao je u vezi navedenog pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i razvoj Matija Mustač.

Prostor se daje u zakup na vrijeme od godine dana uz obvezu plaćanja tekućeg održavanja i režijskih troškova. 

Skip to content