Raskinut Ugovor o prijevozu putnika– traži se novi koncesionar

Na 13. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o raskidu Ugovora za koncesiju za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Virovitice na zahtjev tvrtke EURO MARKET VTC d.o.o. iz Virovitice. Temeljem ove Odluke…Na 13. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o raskidu Ugovora za koncesiju za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Virovitice na zahtjev tvrtke EURO MARKET VTC d.o.o. iz Virovitice. Temeljem ove Odluke tvrtka EURO MARKET VTC d.o.o. dužna je poslove prijevoza putnika u javnom prometu na području grad Virovitice obavljati do početka obavljanja javnog prijevoza od strane novog koncesionara koji će biti odabran sukladno odredbama Zakona, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Virovitice o izboru koncesionara.

U isto vrijeme razmotrena je i Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Virovitice, te je Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo određeno da utvrdi procijenjenu vrijednost koncesije i izradi dokumentaciju za nadmetanje.
Kako je tom prigodom rekao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin čim se je načulo da će možda doći do raskida Ugovora s EURO MARKETOM VTC d.o.o. javilo se je nekoliko potencijalnih budućih koncesionara te stoga neće biti problema oko toga da se uskoro pronađe novi koncesionar.

Skip to content