Radovi na kanalizaciji u Rezovačkim Krčevinama teku prema planu

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin obišao je radove na izgradnji kanalizacije u Rezovačkim Krčevinama. Tom prilikom upoznat je sa činjenicom da radovi teku prema planu s obzirom na vremenske prilike te se očekuje da budu završeni u roku do lipnja 2012. godine

Da podsjetimo ukupna projektirana dužina odvodnog sustava za Rezovačke Krčevine iznosi 7.293 metra te 2.214 metara u Ulici sv. Trojstva u Milanovcu. Izvođač radova je tvrtka Osijek Koteks d.d. Osijek, s podizvođačem Branom d.o.o. Vrijednost radova iznosi 7.363.710,00 kuna bez PDV-a, a projekt je dio projekta Unutarnje vode.

Skip to content