Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice: Padaline, suša, industrijske nesreće te nesreće na odlagalištima prijetnje su lokalnog karaktera

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, Kolegij gradonačelnika Ivice Kirina usvojio je ovog tjedna Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice te odluke o osnivanju Radne skupine i imenovanju članova. Radna skupina, koja se sastoji od pet članova, održala je u petak svoj prvi sastanak. Inače, kao pravna osoba konzultant na izradi Procjene imenovana je tvrtka In Konzalting iz Slavonskog Broda, a voditelj skupine je zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite grada Virovitice Damir Marenić.

Cilj ove Procjene je da se utvrde rizici od velikih nesreća, a tu ubrajamo poplave, potrese, ekstremne vremenske pojave kao što su, recimo, temperatura zraka iznad 38 Celzijevih stupnjeva pet dana uzastopno te epidemije i pandemije gdje možemo svrstati i gripu. Jedan od rizika koji se može pojaviti u svakoj sredini je i upravo aktualni nacionalni primjer zagađenja crpilišta, odnosno pitke vode u Slavonskom Brodu. Stoga, ako ćemo imati dobre procjene od rizika, kao i mjere za njihovo otklanjanje, bit ćemo spremni te rizike i otkloniti, odnosno smanjiti na minimum, rekao je voditelj skupine Damir Marenić.

Na prvom radnom sastanku skupine utvrđivane su prijetnje lokalnog karaktera koje su u ovom slučaju u nadležnosti grada Virovitice i koje će biti obrađivane u Procjeni. Prema riječima D. Marenića, kao prijetnje lokalnog karaktera utvrđene su, između ostalog, padaline, suša, industrijske nesreće, nesreće na odlagalištima…

Uz lokalne, postoje i rizici utvrđeni od strane RH, kao i rizici utvrđeni od strane Virovitičko-podravske županije. Rizici utvrđeni od strane RH su ekstremne vremenske neprilike, epidemije i pandemije, poplave i potresi, dok su, primjerice, klizišta i požari otvorenog tipa rizici utvrđeno od strane Virovitičko-podravske županije.

Nakon ovog sastanka slijedi izrada nacrta Procjene na koji će svoje očitovanje dati svi članovi radne skupine. Plan je da Procjena rizika bude gotova do kraja ljeta te potom ide na usvajanje Gradskom vijeću. (virovitica.hr, foto: M. Bašić)

Skip to content