Putopisno predavanje o rijeci Dravi

Jučer je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici Goran Šafarek dipl. ing. biologije održao putopisno predavanje ”Drava”. Goran Šafarek je više godina aktivno sudjelovao u zaštiti i znanstvenom istraživanju rijeke Drave u sklopu projekata Dravske lige, WWF-a , UNDP i Ekološkog društva Koprivnica.
1 1229674352Jučer je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici Goran Šafarek dipl. ing. biologije održao putopisno predavanje ”Drava”.
Goran Šafarek je više godina aktivno sudjelovao u zaštiti i znanstvenom istraživanju rijeke Drave u sklopu projekata Dravske lige, WWF-a , UNDP i Ekološkog društva Koprivnica.

Goran nas je u putopisno predavanje uveo kroz prikaz rijeke Drave kod sela Repaš gdje neodoljivo podsjeća na rijeku Amazonu. Nakon toga objasnio je da se ta prirodna baština može zahvaliti granici sa nekadašnjim Varšavskim paktom i tvrdoj granici sa Mađarskom i dok je većina rijeka kanalizirana ona kod nas ona slobodno meandrira stvarajući rukavce i mrtvice, riječne otočiće i sprudove.

Samo rijetke rijeke u Europi mogu se trenutno usporediti sa rijekom Dravom i ovaj koridor još uvijek neuništenog područja predstavlja stanište nekih ugroženih životinjskih i biljnih vrsta. Tako orao štekavac obitava samo u rijeci Dravi i Kopačkom ritu koji je na neki način dio Drave, te predstavlja značajan dio populacije ove ptice u cijeloj Europi. Međutim ta ptica ne može opstati bez rukavaca koji se danas nemilice isušuju i uništavaju. Tu živi i mala čigra i to u samo 4 rijeke u Europi, a na Dravi živi 15-ak parova i prijeti im izumiranje.

Prisutnost ptica kao što su orao štekavac, mala i crvenokljuna čigra i bregunica pojavljuju se na mjestima od iznimne ekološke važnosti, isto tako npr. biljka kebračje obitava samo na području ušća Mure u Dravu.

Prema ”Nacionalnoj strategiji zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti” ova prirodna područja su od prioritetne važnosti za zaštitu u Hrvatskoj.

Treba poticati razvoj ekološkog turizma i održivog razvoja i Dravu uspoređivati sa Plitvičkim jezerima jer ta rijeka samo markentinški nije tako dobro popraćena, ali sa ekološkog stanovišta ali i sa stanovišta prirodnih ljepota ne zaostaje puno za njima. Rijeku Dravu samo treba upoznati, a ne samo promatrati sa mosta kada se putuje u Mađarsku.
Na kraju je istakao i nezanemarivi rad i odličnu suradnju sa našim sugrađaninom Ivanom Darkom Grlicom, tajnikom Prirodoslovnog društva Drava i voditeljem programa monitoringa ptica na rijeci Dravi.

Skip to content