Pučka kuhinja

Pučka kuhinja ustanovljena je pri Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica 1996. godine. Pučka kuhinja ima 147 korisnika od kojih je 90 korisnika pravo na uslugu ostvarilo preko Rješenja Centra za socijalnu skrb Virovitica, 19 korisnika čiju prehranu financira Grad Virovitica, 23 korisnika koji topli obrok plaćaju sami, a članovi su Crvenog križa i 15 korisnika čiju prehranu financira Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Dostava toplog obroka obuhvaća područje Grada Virovitice i općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Pučka kuhinja Gradskog društva Crvenog križa Virovitica nalazi se u Masarykovoj 6, 33 000 Virovitica i radi svaki radni dan od 06 do 14 sati.