U prvih šest mjeseci Grad Virovitica ostvario višak prihoda veći od 6 milijuna kuna

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu. Proračun Grada Virovitice za 2016. godinu planiran je u iznosu od 88.626.000,00 kuna, a u prvom polugodištu 2016. godine prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 38.921.108,83 kuna ili sa 43,9%. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 32.812.069,50 kuna ili sa 37%. Samim tim možemo zaključiti da je u prvom polugodištu proračunske 2016. godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 6.109.039,33 kuna, a sa prenesenim manjkom poslovanja iz 2015.g u iznosu od 4.012.952,99 kuna, na dan 30. lipnja 2016.godine te čini ukupno višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.096.086,34 kuna koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju.

Skip to content