Prvi korak za dogradnju vrtića

Na sjednici Poglavarstva Grada Virovitice utvrđen je prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Južni blok” u Virovitici i na taj način omogućena nadogradnja dječjeg vrtića za najmanje šest dodatnih odgojnih skupina.Na sjednici Poglavarstva Grada Virovitice utvrđen je prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Južni blok” u Virovitici i na taj način omogućena nadogradnja dječjeg vrtića za najmanje šest dodatnih odgojnih skupina.
Prijedlog za dogradnju Vrtića podnio je Dječji vrtić ”Cvrčak”, obrazlažući svoj zahtjev činjenicom da je ove pedagoške godine bez smještaja u vrtić ostalo 60 djece jasličnog uzrasta.
Osim toga prema novim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08), koji ostavlja rok za usklađivanje od tri godine, znatno će se smanjiti broj djece po skupini, što će sadašnji prostor učiniti još više nedostatnim.
Iz gore navedenih činjenica ukazala se potreba za izmjenom Detaljnog plana uređenja na način da se površina za predškolsku namjenu proširi na prostor predviđen za socijalnu namjenu.

Skip to content