Provedba Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U svrhu učinkovite uspostave cjelovitog pravnog okvira za provedbu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pripremilo je više dokumenta koje se mogu preuzeti putem službene Internet stranice Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr.

U skladu s odredbama predmetnog Zakona predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su donijeti odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za utvrđivanje iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, odnosno od 15. rujna 2011.

Također, predstavnička tijela u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu Uredbe, mogu donijeti odluku kojom se dopušta ozakonjenje više od dviju etaže na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno planu unutar i/ili izvan građevinskog područja. Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da objekt mora biti evidentiran na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine kako bi mogao ući u postupak legalizacije.

Sukcesivna objava karata na geoportalu Državne geodetske uprave započeti će 30. rujna od kada će se postupno objavljivati u pet koraka po blokovima zaključno do 21. listopada 2011. godine.

Skip to content