Proračun Grada Virovitice iznosit će 89.086.000,00 kuna

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Proračun Grada za 2008.godinu predložen je u iznosuod 89.086.000,00 kuna i veći je za 9% u odnosu na predloženi rebalans Proračunaza 2007. godinu koji iznosi 81.648.372,00 kuna. Izvorni prihodi Grada od porezarastu za 8% i iznose 39.206.600 kuna.Proračun Grada za 2008.godinu predložen je u iznosu od 89.086.000,00 kuna i
veći je za 9% u odnosu na predloženi rebalans Proračuna za 2007. godinu koji
iznosi 81.648.372,00 kuna.

Izvorni prihodi Grada od poreza
rastu za 8% i iznose 39.206.600 kuna. Povećana stopa poreza na dohodak
temeljem Zakona bitno utječe na
povećanje ovog prihoda. Člankom 45. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju
JLP®S povećan je udjel grada u raspodjeli poreza na dohodak sa dosadašnjih 34%
na 52%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 11.743.000 kuna što je
povećanje u odnosu na 2007.g. Ovaj prihod planira se ostvariti prodajom
građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni i zemljišta za izgradnju
obiteljskih kuća, odnosno za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja.

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2008.
godinu iznosit će 30.330.700,00 kuna što je u odnosu na 2007. godinu povećanje
za 8.599.990,00 kuna što je gotovo 40% povećanja za 2008. godinu. Treba
naglasiti da je predložen naročito razvojni program građenja koji pored
kontinuiranog nastavka realizacije započetih projekata, otvara i nove projekte
i aktivnosti.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu iznosit će
7.258.000,00 kuna što je povećanje u odnosu na 2007. godinu za 7,5%, a zajedno
sa Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture iznosi 37.588.700,00
kuna što čini gotovo 41% proračuna Grada Virovitice.

U 2007. godini bilo je
osigurano 7.049.395 kuna za
Program javnih potreba u kulturi, a
prijedlogom programa koji je danas utvrdilo Gradsko poglavarstvo utvrđen je
novi iznos novčanih sredstava za 2008.
godinu u visini od 8.830.700 kuna što predstavlja povećanja za cca 25% u
odnosu na 2007. godinu.

Proračunom za 2008. godinu osigurano je 2.744.000,00 kuna za ostvarenje
programa javnih potreba u športu. U odnosu na 2007. godinu to je povećanje za
426.000,00 kuna ili 18,38%. Novost kod ovog programa je da su osigurana
sredstva za organizirano bavljenje športom najmlađih uzrasta, te da je Grad
Virovitica jedan od rijetkih gradova koji izdvajaju za potrebe športa više od
predviđenih 5%. Grad Virovitica izdvaja 9% od svojih izvornih prihoda.

Novost u Proračunu, a sukladno odrednicama Vlade Republike Hrvatske u svezi
demografske politike Grad Virovitica predlaže da se od 01. siječnja 2008. vrši
isplata novčanih pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta. Pravo na
ostvarivanje ove pomoći imali bi roditelji čije je prebivalište na području
Grada.Visina pomoći za svako dijete je 1.000,00 kuna, a isplata bi se vršila
temeljem zahtjeva roditelja uz priloženu traženu dokumentaciju. Grad Virovitica
u Proračunu za 2008. godinu za tu
namjenu osigurao je 200.000,00 kuna.

S obzirom da se grad i ove godine odrekao organiziranja
Božično-Novogodišnjeg domjenka sredstva predviđena za te namjene usmjerit će se
za isplatu novčane pomoći obiteljima slabijeg socijalnog statusa i obiteljima s
više djece na području grada Virovitice. Tako će poklon bonove u vrijednosti
300 kuna i prigodne pakete s namirnicama također u vrijednosti 300 kuna povodom
Božičnih blagdana dobiti ukupno 58 obitelji sa područja grada Virovitice
slabijeg socijalnog stanja te obitelji s više djece.

Uz započete projekte i aktivnosti uvode se novi programi koji su sastavni dio ovog Proračuna. Nastavlja
se intenzivno na izgradnji komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama, kako
bi se stvorili preduvjeti za otvaranje
novih radnih mjesta i smanjila
nezaposlenost. Planira se izgradnja infrastrukture vezane za vodovod i odvodnju
pojačanim intenzitetom kako u prigradskim naseljima, tako i na užem području
grada s ciljem unapređenja uvjeta života i rada stanovništva, te boljeg
funkcioniranja sustava zaštita od voda. Sanacijom objekta bivše vojarne stvaraju
se bolji uvjeti za školovanje u našem gradu, a sve to s ciljem da učenici i studenti stečeno znanje primjenjuju u razvoju naše lokalne zajednice.

Skip to content