Prometni redari u Virovitici – kraj nepropisnom parkiranju i zaustavljanju na gradskim ulicama

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

redariPoslove nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama osim ministarstva nadležnog za unutarnje poslove u Virovitici će obavljati i tri prometna redara osposobljena na Policijskoj akademiji iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

Važno je napomenuti da prometni redari mogu naplaćivati novčanu kaznu u visini od 300 do 700 kuna za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, te da prigovor na obvezni prekršajni nalog ne rješava prometno redarstvo nego nadležni Prekršajni sud. Cilj postojanja prometnog redarstva nije kažnjavanje, već u prvom redu pomoć građanima tj. omogućiti nesmetan prolaz osobama koje guraju dječja kolica ili se kreću uz pomoć invalidskih kolica.

Za sada prometni redari samo upozoravaju kako bi se građani navikli na „novu službu“ a uskoro će početi sa kažnjavanjem.

Skip to content