Projekt postavljanja solarnih elektrana ulazi u završnu fazu; u tijeku radovi na Palači Pejačević

Projekt “Solar Roofs for Green Virovitica” ulazi u završnu fazu. Solarne elektrane postavljene su na krovište Dvorca Pejačević, tvrtke Virkom, Opće bolnice Virovitica i Dječjeg vrtića Cvrčak (Pejačevićeva ulica), a trenutno su u tijeku radovi na postavljanju solara na krovištu Palače Pejačević.

Po završetku postavljanja slijedi rješavanje elaborata utjecaja na mrežu i podešenja zaštite, odnosno njihovo usuglašavanje s HEP-om, a nakon toga i puštanje elektrana u probni rad.

Vrijednost radova na Palači Pejačević je 61.789 eura, a u budućnosti će se pokriti potrošnja električne energije za cijelu Gradsku upravu. Cilj cijelog projekta je smanjenje potrošnje, tj. da se što više energije stvara iz obnovljivih izvora.

Projekt se sufinancira u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a stopa financiranje je 85 posto. Pripremila ga je i prijavila Rea Sjever.

(virovitica.hr)

Skip to content