Proglašena elementarna nepogoda za Viroviticu, Gradinu, Lukač, Suhopolje, Voćin, Sopje i Š. Bukovicu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Elementarna nepogoda je proglašena za područje Grada Virovitice, teopćine Gradina, Lukač, Suhopolje, Voćin, Sopje i Špišić Bukovicu, auzrokovana je prevlažnošću tla – naplavine, dana 6. 7. i 8. lipnja2008. godine, uslijed čega je došlo do šteta na poljoprivrednimkulturama i građevinskim objektima.Elementarna nepogoda je proglašena za područje Grada Virovitice, te
općine Gradina, Lukač, Suhopolje, Voćin, Sopje i Špišić Bukovicu, a
uzrokovana je prevlažnošću tla – naplavine, dana 6. 7. i 8. lipnja
2008. godine, uslijed čega je došlo do šteta na poljoprivrednim
kulturama i građevinskim objektima. Navedene Jedinice lokalne
samouprave, dužne su odmah ili u što kraćem roku za svoje područje
procijeniti nastalu štetu od elementarne nepogode. Procjenu štete
potrebno je izvršiti sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda
i Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Povjerenstvo
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Virovitice, općine
Gradina, Lukač, Suhopolje, Voćin, Sopje i Špišić Bukovica, dužno je
podatke o procijenjenoj šteti dostaviti Državnom i Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te nadležnom
Ministarstvu najkasnije do 28. srpnja. 2008. godine.

Skip to content