Priveden je kraju projekt u sklopu kojeg je izgrađeno reciklažno dvorište na kojem građani besplatno mogu odlagati otpad iz kućanstva

U Gradskoj vijećnici u ponedjeljak, 29. ožujka, održana je završna konferencija projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Virovitici.

Nositelj projekta je Grad Virovitica, vrijedan je gotovo 5 milijuna kuna, izradila ga je Razvojna agencija VTA, a s 4,1 milijuna kuna sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćale su izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te informativno-obrazovne aktivnosti, a predstavila ih je Sanja Martinušić iz gradskog upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Novoizgrađeno reciklažno dvorište, koje se nalazi u blizini gradskog odlagališta otpada, besplatno je za građane Virovitice i prigradskih naselja koji ondje mogu odložiti 30-ak vrsta otpada. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta, kojim upravlja tvrtka Flora VTC, je od 8,00 do 16,00 sati.

U sklopu informativno-obrazovnih aktivnosti održana je edukacija za ciljanu skupinu (o sustavu gospodarenja otpadom, važnosti primarnog odvajanja otpadom, mjerama za smanjenje otpada i ulozi reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom), građanima su podijeljeni letci te je izrađena web stranica – https://rd-virovitica.eu/

Završnoj konferenciji nazočili su, među ostalima i gradonačelnik Ivica Kirin te ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

Ovim projektom želimo smanjiti utjecaj otpada na okoliš i tako smanjiti broj divljih odlagališta. Trenutno ih imamo 3 na području grada, dok ih je 2003. godine bilo više od 200. Ovim putem pozivam građane da sav svoj otpad dovezu u reciklažno dvorište. Također, od prošlog tjedna građani mogu u reciklažnom dvorištu predati i boce iz povratne ambalaže, za koje će dobiti 50 lipa po komadu, rekao je I. Kirin.

Ciljevi projekta:

  • da građani ne odlažu problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš,
  • smanjenje količine komunalnog otpada na gradskom odlagalištu
  • povećanje udjela odvojenog prikupljenog otpada, s
  • smanjenje prosječnih troškova sakupljanja glomaznog otpada i unaprjeđenje sustava gospodarenja različitim kategorijama otpada.
  • veća stopa recikliranja na lokalnoj razini.

Otpad jedne industrije može postati sirovina druge, ali samo ako se prikupljeni otpad kvalitetno odvaja što reciklažno dvorište omogućuje, istaknula je Sanja Martinušić. (virovitica.hr)

Skip to content