Pripremni radovi za semaforizaciju raskrižja ulica J. Runjanina i M. Gupca

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Nakon što je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao građevinsku dozvolu za izgradnju spojne ceste J. Runjanina – Kralja Petra Krešimira i rekonstrukciju raskrižja u ulici M. Gupca…Nakon što je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao građevinsku dozvolu za izgradnju spojne ceste J. Runjanina – Kralja Petra Krešimira i rekonstrukciju raskrižja u ulici M. Gupca u Virovitici ovih dana obavljene su pripremne radnje za semaforizaciju budućeg raskrižja.

U svrhu izvedbe semaforske prometne signalizacije postaviti će se kabelska kanalizacija, smještaj semaforske opreme, šahtovi i ostala prateća oprema te 6 ravnih i 2 konzolna semaforska stupa.

Prema navedenoj građevinskoj dozvoli radi se spojnoj cesti sa nogostupom, oborinskom kanalizacijom, produžetkom DTK kanalizacije i javne rasvjete i semaforizacijom raskrižja.
Na dijelu ulice J. Runjanina izvesti će se proširenje postojećeg kolnika na ukupnu širinu 7,00 m sa izvedbom betonskog rubnjaka na sjevernoj strani, sanacija postojećih oštećenja, pojačanje postojeće kolničke konstrukcije, te prilagodba slivnika i revizijskih okana.
Rekonstrukcijom raskrižja formirati će se četverokrako raskrižje sa novim krakom prema ulici P. Krešimira i izvesti će se svjetlosna prometna signalizacija. Uz navedeno planira se i izvođenje novih pješačkih prijelaza i rekonstrukcija pješačkih staza na svim privozima.

Dionica 2 uključuje ulicu P. Krešimira u dužini od 112,00 m, a u navedenom dijelu planira se proširenje i produženje postojećeg kolnika te izvedba novih pješačkih staza. Cestovni koridor se sastoji od kolnika za dvosmjerni promet ukupne širine 7,00 m sa pješačkim stazama širine 1,60 m omeđenim betonskim rubnjacima.

Za potrebe odvodnje oborinske vode sa prometnih površina izvesti će se oborinska kanalizacija koja će se spojiti na postojeću mješovitu gradsku kanalizaciju. 

Skip to content