Pripremni radovi na zgradi Veleučilišta

Virovitica, 20. listopada 2008.g.

Poziv za nadmetanje za pripremne radove na zgradi Veleučilišta objavljen je 20. listopada 2008. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje nalazi se u privitku. (rar)Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content