Prijedlog rang liste za stipendije u akademskoj godini 2019./2020.

Sukladno članku 15. Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 1/13, 11/14 i 10/16) utvrđuje se prijedlog Rang-liste za prvu godinu studija, te Prijedlog Rang-liste za drugu i više godine studija u akademskoj godini 2019./2020., kako slijedi:

  • Svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju može uložiti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga Rang-liste reda prvenstva kandidata Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Virovitice.
  • Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka svaki od prijavljenih kandidata ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i izvršeno bodovanje svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Prijedlog Rang liste za prvu godinu studija

Prijedlog Rang liste za više godine studija

Skip to content