Prijedlog Rang-lista kandidata za stipendije u akademskoj godini 2020./2021.

Sukladno članku 15. Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 1/13, 11/14 i 10/16) utvrđuje se prijedlog Rang-liste za prvu godinu studija, te Prijedlog Rang-liste za drugu i više godine studija kako slijedi:

Svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju može uložiti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Ispravka prijedloga Rang-liste reda prvenstva kandidata Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka svaki od prijavljenih kandidata ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i izvršeno bodovanje svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Prijedlog Rang liste druga i više godine

Prijedlog Rang-liste za prvu godinu studija

Skip to content