Prijedlog rang-lista kandidata za stipendije u akademskoj godini 2021./2022.

Sukladno članku 15. Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 1/13, 11/14 i 10/16), utvrđuju se prijedlozi rang-liste za prvu godinu studija te za drugu i više godine studija.

Svaki kandidat može uložiti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga Rang-liste reda prvenstva kandidata.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), kandidati mogu dobiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Prijedlog rang liste za prvu godinu studija

Prijedlog rang liste za više godine studija

Skip to content