Prijedlog povjerenstva za ocjenu i odabir projekata udruga za odobravanje financijskih sredstava u 2020. godini

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja projekata udruga Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata udruga za financijsku potporu iz proračuna Grada Virovitice utvrđuje prijedlog raspodjele financijskih sredstava.

Udruge koje su nezadovoljne prijedlogom raspodjele financijskih sredstava imaju pravo u roku od osam (8) dana podnijeti prigovor.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose nadležnom Upravnom odjelu Grada u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru uzimajući u obzir sve činjenice donosi Gradonačelnik Grada Virovitice.

Prijedlog Povjerenstva za udruge 2020

Skip to content