Prijavljena 3 projekta na natječaj IPA INFO

Delegacija Europske Unije raspisala je natječaj IPA INFO 2012 Civil Society EU Info na kojem je Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o. uključena u 3 projekta. Jedni od glavnih ciljeva natječaja su podizanje razine svijesti o europskim integracijama, informiranje i edukacija potencijalnih korisnika EU fondova o pripremi projekata te povećanje interesa stanovništva o EU programima.

1.)   Be EU Informed (B. EU. I.) – Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u suradnji sa Gradom Virovitica kao nosiocem projekta prijavila ovaj projekt „Be EU Informed“ Ukupna vrijednost projekta je 58.000,00 €. Cilj projekta je povećanje  znanja  i svijesti o ulasku Hrvatske u EU i koje nam se mogućnosti i obveze otvaraju s našim ulaskom u EU. Ciljana skupina su mladi od 15-25 godina. Projekt će povezati  učenike srednje Strukovne škole u Virovitici (smjerovi: ugostiteljstvo, pekari, slastičari i kuhari), studente na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i udrugu vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ iz Virovitice.

2.)   EU4YOU –  je naziv projekta koji je prijavila Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u suradnji sa Gradom Koprivnicom kao nosiocem projekta i sa još tri grada suradnika na aktivnostima: Bjelovarom, Varaždinom i Viroviticom. Ukupna vrijednost projekta je 70.000,00 €. Cilj projekta je povećanje opće razine razumijevanja o pitanjima EU u Koprivnici, Varaždinu, Bjelovaru i Virovitici kroz promociju vrijednosti i politika EU, kao i pružanju općeg znanja o mogućnostima  i prednostima koje su dostupne na sjeverozapadu Hrvatske i njezinih građana kao pripadnicima EU. Cilj projekta je povezati zaposlenike javnih institucija i organizacija, predstavnike civilnog društva, poljoprivrednike, poslovnu zajednicu i građane.

3.)   INSIDE – Informing iS dlverse worD for bElonging – je naziv projekta koji je prijavila Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje-područni ured Varaždin, kao nosiocem projekta. Cilj projekta je povećanje općeg razumijevanja i znanja o EU u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 80.000,00 €. Projekt će uključivati članove Lokalnih partnerstva za zapošljavanje, nezaposlene osobe, predstavnike malih i srednjih poduzeća i organizacije civilnog društva.

Svrha prijavljenih projekata je postići ciljeve poput ostvarivanja što većeg stupnja spremnosti za kandidiranje za korištenje sredstava Strukturnih fondova EU, informiranje studenata, udruga, građana i drugih subjekata  o njihovih mogućnostima i obvezama koje im se otvaraju našim ulaskom u Europsku Uniju.

Skip to content