Prijavljen projekt adaptacije Mjesnog doma u Jasenašu

Razvojna agencija VTA prijavila je projekt adaptacije Mjesnog doma u Jasenašu na Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu kapitalne potpore za održivi povratak na području posebne državne skrbi objavljen od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Cilj projekta je obnova Mjesnog doma Jasenaš sa svrhom osiguravanja infrastrukture za odvijanje kulturnih, društvenih i edukacijskih aktivnosti.
U podrumskom dijelu predviđena je sanacija zidova, postavljanje vrata i prozora te bojanje zidova i stropova. Radovi koji će se izvršiti u prizemlju uključuju bojanje zidova i stropova, bojanje vanjske i unutarnje stolarije, zamjenu keramike i parketa te zamjenu sanitarnog čvora. Radovi krovišta i limarije uključuju skidanje postojećeg pokrova koji je oštećen, postavljanje prozora te zamjena limarije.
Ukupna vrijednost projekta je 583.576,12 kn.

Skip to content