Prezentirani primjeri štednje energije u zgradama

U Virovitici je danas, na Trgu kralja Tomislava, održana energetska izložbe sa primjerima štednje energije u zgradama, a sve u sklopu programa  „Dani …1 1223737589U Virovitici je danas, na Trgu kralja Tomislava, održana energetska izložbe sa primjerima štednje energije u zgradama, a sve u sklopu programa  „Dani energetske efikasnosti“ koji se tokom listopada održavaju u Virovitici, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Požegi. Prezentaciju je organizirala Energetska edukacijske agencija.

Riječ je o aktivnostima koje se organiziraju u sklopu EU programa „Cards 2004″ i koje promoviraju energetsku efikasnost u gradovima i upotrebu obnovljivih izvora energije. Tijekom dosadašnjih aktivnosti otvoren je edukacijski centar u gradu Osijeku u sklopu „energetski nezavisne kuće”, pripremljena Internet stranica na adresi www.rea-slavonia.com , pokrenut rad besplatnog telefona za energetsko savjetovanje 0800 200 186, te pokrenuto besplatno savjetovanje građanima o uštedi energije i energetskoj efikasnosti.

Kreće se sa novim aktivnostima, predavanjima koja su također besplatne za krajnje korisnike – gradske uprave i upravitelje stambenih zgrada. Teme su energetska efikasnost u javnim zgradama – školama, vrtićima i objektima gradske uprave, te suradnja u okviru UNDP projekta – gospodarenje energijom u gradovima. Jedna od tema je i sudjelovanje gradova u Slavoniji i Baranji na EU natječaju Intelligent Energy Europe.

Skip to content