Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Virovitice

Temeljem članka 83. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Virovitice o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 4/11), Grad Virovitica, kao nositelj izrade prostornog plana, objavljuje

 

PRETHODNU RASPRAVU

O NACRTU PRIJEDLOGA

IZMJENA I DOPUNA

GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA

VIROVITICE

 

  1. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Virovitice (dalje u tekstu: GUP), održat će se dana 08. veljače 2013. godine u zgradi Grada Virovitice, u Virovitici, Trg kralja Tomislava 6,  s početkom u 12,00 sati.
  2. Nacrt prijedloga izradio je APE  d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: stručni izrađivač plana).
  3. Predstavnik stručnog izrađivača plana će obrazložiti tijek i način izrade predmetnog Plana.
  4. Prethodna rasprava se provodi u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu naprijed navedenog plana.
  5. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima, a koji su navedeni Odlukom o izradi izmjena i dopuna GUP-a Virovitice.
  6. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem,  na adresu: Grad Virovitica, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Virovitica, Trg kralja Tomislava 6 zaključno sa 12. veljače 2013. godine.
Skip to content