Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna DPU”Južni blok”

S početkom u 12 sati, u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 6, danas će se održati prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna DPU”Južni blok”.S početkom u 12 sati, u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 6, danas će se održati prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna DPU”Južni blok”.
Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok” u Virovitici izradio je VTC-Projekt d.o.o.
Predstavnik stručnog izrađivača plana će obrazložiti tijek i način izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok”.
Prethodna rasprava se provodi u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu naprijed navedenog plana.

Skip to content