Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog centra Vegeška “

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Prethodna rasprava održat će se 05. ožujka 2009. godine u zgradi Gradskog poglavarstva, Grada Virovitice, u Virovitici, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 13,00 sati.KLASA: 350-02/08-01/14
URBROJ: 2189/01-01-09-13

Virovitica, 27. 02. 2009.

Temeljem članka 83. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07) i temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Virovitice o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa” u Virovitici (Službeni vjesnik Grada Virovitice 2/97), Grad Virovitica, kao nositelj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
„ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA VeGeŠKa ”
(Sl. vjesnik grada Virovitice br. 2/97)

1. Prethodna rasprava održat će se 05. ožujka 2009. godine u zgradi Gradskog poglavarstva, Grada Virovitice, u Virovitici, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 13,00 sati.

2. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa” u Virovitici izradio je VTC-Projekt d.o.o., Virovitica, A. Mihanovića 9 (dalje u tekstu: stručni izrađivač plana).

3. Predstavnik stručnog izrađivača plana će obrazložiti tijek i način izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa”.

4. Prethodna rasprava se provodi u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu naprijed navedenog plana.

5. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima, a koji su navedeni Odlukom o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa” .

6. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem,
na adresu: Grad Virovitica, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Virovitica, Trg
kralja Tomislava 6, zaključno sa 05. ožujka 2009. godine.

Skip to content