Prema istraživanju GONG-a Grad Virovitica je izrazito transparentan grad

Prkol2ema najnovijem istraživanju transparentnosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave koje je u vremenu od rujna 2011. do veljače 2012. godine po drugi puta do sada proveo GONG u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj Grad Virovitica se nalazi na 16 mjestu sa 7,99 bodova i svrstan među izrazito transparentne gradove.

 

Istraživanje je provedeno sa ciljem da se utvrdi trenutna transparentnost te njihovo napredovanje u odnosu na istraživanje prije dvije godine.

 

Gradonačelnik Grada Virovitice izrazio je zadovoljstvo rezultatima istraživanja, a osobito sa činjenicom da je Grad ostvario napredak u odnosu na vrijeme od prošlog istraživanja te najavio da će iduće istraživanje pokazati još veći napredak Grada koji je već sada po navedenom istraživanju izrazito transparentan što je trenutno tek oko 6% jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Skip to content