Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Vezano za Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine ( NN 32/11), a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi u privitku se nalazi pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – 2011. godina
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2012. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2013., 2014., 2015. i 2016. godina

Skip to content