Predstavnici Grada Virovitice na završnoj konferenciji projekta ACTIVE vrijednog 2.000.000,00 kuna

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica sudjelovao je kao partner u projektu ACTIVE u sklopu IPA IV komponente – Razvoj ljudskih potencijala. Prijavitelj projekta je Grad Varaždin u partnerstvu sa gradovima Viroviticom, Koprivnicom, Bjelovarom, HZZ-om, udrugom „Njezina druga šansa“ te Razvojnom agencijom Sjever-DAN d.o.o. Ciljevi provođenja projekta bili su vezani uz provođenje niza aktivnosti u svrhu pomoći skupinama u nepovoljnom položaju u svladavanju dnevnih obrazovnih i osobnih zadataka kroz uspostavu bolje interakcije između vršnjaka, obrazovnog osoblja i društva u cjelini. Provođenje projekta je trajalo 18 mjeseci i financiran je iz EU fondova. Ukupno je kroz edukaciju prošlo 45 asistenata, te isto toliko i djece.

Skip to content