Predstavljen Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, u nazočnosti gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, djelatnici Upravnog odjela za financije i gospodarstvo grada Virovitice te predstavnici konzultantske tvrtke Agrodet, predstavili su javnosti Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Virovitice.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Virovitice iznosi oko 2.959 hektara, a površine će se davati samo u zakup. Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi je 70 ha.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je Grad prepoznao posebnu vrstu proizvodnje na svom zemljištu te će određeni dio poljoprivrednih površina za zakup biti za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje i to ljekovito bilje, plasteničku proizvodnju i povrtlarstvo te djetelinsko travne smjese.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 26. travnja do 9. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Grada Virovitice, a zainteresirane osobe mogu dati svoje prigovore najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Virovitice u roku od 30 dana.

Podsjetimo, 9. ožujka stupio je na snagu Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji ovlasti za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem daje jedinicama lokalne samouprave. Općine i gradovi dužni su donijeti Programe raspolaganja u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona. Državno zemljište daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Natječaj za zakup raspisuje se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do 100 hektara. Iznimno se može raspisati natječaj za proizvodno-tehnološku cjelinu površine veće od 100 hektara ako tu proizvodno-tehnološku cjelinu čini jedna katastarska čestica ili ako je predmet zakupa ribnjak.

Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup imaju: nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke; dosadašnji posjednik; mladi poljoprivrednici do 41 godinu života, OPG-i koji ima sjedište na području općine ili grada gdje se zemljište nalazi. Zakupnina za zakup plaća se godišnje do kraja prosinca tekuće godine. (virovitica.hr, mps.hr)

Skip to content