Pravo na ponovnu uporabu informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacija

Zakonski okvir prava na ponovnu uporabu informacijama

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Način ostvarenja prava na ponovnu uporabu informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na ponovnu uporabu informacija podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Virovitici:

  • pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  • usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
    • osobno na adresi Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1
    • putem telefona na telefonski broj: 033/801-859
Podijelite sadržaj

Grad Virovitica