Pravila natječaja “Uhvati Rokovo”

“UHVATI ROKOVO” je fotografski natječaj kojega organiziraju Fotoklub Virovitica i Turistička zajednica grada Virovitice (dalje u tekstu: Organizator) u radi odabira najboljih fotografija nastalih u vrijeme Rokova 2009., odnosno u razdoblju od 31. srpnja do 16. kolovoza 2009. Natjecati se mogu svi državljani Republike Hrvatske koji imaju fotoaparat i u zadanom periodu u gradu Virovitici, na točno određenim lokacijama (FOTO TOČKAMA) ili proizvoljnim lokacijama (ovisno o kategoriji) snime i do zadanog roka (18. kolovoza 2009., 15:00 sati) pošalju fotografiju/ije na e-mail Fotokluba Virovitica fotoklubvirovitica@gmail.com.

  1. FOTOGRAFIJA SA ZADANOG MJESTA, tzv. FOTO TOČKE. Fotografije mogu biti snimljene na jednoj i/ili više FOTO TOČAKA. FOTO TOČKA je područje radijusa 5m od središta FOTO TOČKE koje se nalaze na četiri lokacije u gradu Virovitici.  U ovoj kategoriji natječaja pojedini natjecatelj može sudjelovati s najviše tri fotografije.
  2. SLOBODNA TEMA – fotografije nastale u periodu odvijanja programa Rokovo 2009. koje nisu snimljene na FOTO TOČKAMA i nisu tematski povezane. U ovoj kategoriji natječaja pojedini natjecatelj može sudjelovati s najviše tri fotografije.
  3. KOLEKCIJA FOTOGRAFIJA – jednu kolekciju čini niz od četiri fotografije s temom Rokovo 2009. s time da fotografije trebaju biti snimljene na sve četiri FOTO TOČKE. Fotografije prijavljene na natječaj u kolekciji ne mogu sudjelovati niti u jednoj drugoj natječajnoj kategoriji. Pojedini natjecatelj može se prijaviti na natječaj samo s jednom kolekcijom.

Kartu s ucrtanim pozicijama FOTO TOČAKA možete preuzeti s web stranice fotokluba Virovitica, www.fotoklubvirovitica.hr. Jedan autor može se prijaviti na natječaj s najviše deset fotografija. Autori fotografija se obvezuju autorska prava prikazivanja i tiskanja prijavljenih fotografija ustupiti Organizatoru natjačaja bez naknade.

Fotografije se na natječaj šalju u digitalnom obliku, jpeg format, 300 dpi. Fotografije snimljene mobitelom biti će isključene iz natječaja. Dimenzije fotografija trebaju biti takve da duža stranice ne prelazi 40,00 cm. Osim minimalne digitalne obrade (posvljetljivanje, zatamljivanje, minimalne korekcije boja) druge obrade nisu dozvoljene te Organizator zadržava pravo od autora tražiti izvorni snimak kako bi se uvjerio u autentičnost prikaza fotografije. U slučaju kada Organizator zatraži originalni snimak, a autor ga ne dostavi u traženom roku ili ga uopće ne dostavi, fotograija čiji izvorni snimak bude tražen, biti će isključena iz natječaja. Fotografije prijavljene na natječaj treba imenovati u obliku ime_prezime_naziv_fotografije.jpg. Pri slanju fotografija na natejačaj natjecatelji šalju jednu fotografiju po mailu (fotoklubvirovitica@gmail.com).

Ocjenjivački sud natječaja “UHVATI ROKOVO” sastavljen je od pet članova. Ocjenjivački sud ocjenjuje kvalitetu pristiglih fotografija u smislu kreativnosti te kvaliteti izvedbe, ali i drugim kriterijima uobičajenim za vrednovanje fotografskih djela. Članovi ocjenjivačkog suda ne mogu se prijaviti na natječaj. Ocjenjivački sud ima predsjednika koji predlaže najuspjelije radove i vodi zapisnik o radu ocjenjivačkog suda. Nakon što ocjenjivački sud odluči o najuspješnijim radovima
te dodijeli nagrade, predsjednik ocjenjivačkog suda je u roku 24 sata obavezan predsjedniku Fotokluba Virovitica predati zapisnik o radu ocjenjivačkog suda i izvješće o nagrađenim fotografijama.

Po izvršenom ocjenjivanju fotografija, ocjenjivački sud sastavlja izvješčće s listom najboljih 24 fotografija koje će sudjelovati na izložbi, te iz svake kategorije po tri najbolje fotografije čiji će autori, pri otvorenju izložbe, biti nagrađeni novčanim nagradama i to:

  1. nagrada – 500,00 kn
  2. nagrada – 300,00 kn
  3. nagrada – 200,00 kn
Skip to content