Pozivni natječaj – udruge osoba s invaliditetom

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

nacionalna-zaklada-za-razvoj-civilnog-društvaCilj pozivnog natječaja je podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju usmjerenom krajnjim korisnicima – osobama s invaliditetom.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrški Nacionalne zaklade kojom se ciljano ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj.

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruge provodi se u 2 (dva) dijela. U prvom dijelu natječaja sve zainteresirane udruge osoba s invaliditetom koje zadovoljavaju propisane uvjete mogu se do 22. veljače 2013. godine prijaviti za dobivanje institucionalne podrške.

Drugi dio natječaja započinje izborom užeg kruga udruga u svakoj od kategorija institucionalne podrške. U uži krug ulaze udruge koje su procijenjene s najviše bodova.

Na ovaj Pozivni natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Udruga osoba s invaliditetom može zatražiti institucionalnu podršku za 2013. godinu.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije:
• do 150.000,00 KN- do 20 podrški;
• do 100.000,00 KN- do 20 podrški;
• do 50.000,00 KN- do 10 podrški.

Broj institucionalnih podrški koje će se dodijeliti po ovom natječaju su do 50 podrški. Potpisanu i ovjerenu prijavnu dokumentaciju dostaviti u 1 (jednom) primjerku u papirnatom obliku i digitalnom (npr. CD-u). Svu navedenu dokumentaciju treba poslati isključivo poštom, uz napomenu “za Pozivni natječaj – udruge osoba s invaliditetom” i “–Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava –” na adresu:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
“za Pozivni natječaj – udruge osoba s invaliditetom”
Štrigina 1a
10000 Zagreb
– Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava –

Prihvatljivi troškovi u okviru institucionalne podrške
• trošak plaća za zaposlene osobe koji je u skladu s prosječnim plaćama u Republici Hrvatskoj u sličnim djelatnostima, odnosno plaćama u ustanovama socijalne skrbi;
• trošak naknada drugog dohotka;
• troškove obavljanja osnovne djelatnosti i financijskih usluga;
• troškove kupnje opreme;
• troškove izobrazbe i usavršavanja zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju potrebno je na propisani način dostaviti do 22. veljače 2013. godine. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti s internetske stranice Nacionalne zaklade http://zaklada.civilnodrustvo.hr, a mogu se dobiti i digitalnom obliku (npr. CD-u):
1. u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Štrigina 1a, Zagreb, svakog radnog dana od 9:00 do 16:00 sati;
2. pozivom na telefonski broj: 01/2399-100 nakon čega će udruzi biti dostavljena cjelovita natječajna dokumentacija i to: na CD-u u slučaju dostave na poštansku adresu ili elektronički u slučaju dostave na adresu e-pošte udruge.

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se u VIDRA-u – Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Skip to content