Pozivaju se građani da održavaju svoje okućnice, dvorišta i vrtove uz površine javne namjene

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U svrhu uređenja naselja i održavanja komunalnog reda u našem gradu, Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice poziva građane da održavaju okućnice, dvorišta oko stambenih objekata i javnih ustanova, kao i neizgrađenih građevinskih i poljoprivrednih zemljišta. Vlasnici i korisnici dužni su provoditi mjere sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja.

Odlukom o komunalnom redu Grada Virovitice (“Službeni vjesnik Grada Virovitice” broj:5/19. i 2/22.) propisano je da dvorišta, travnjake, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada te neizgrađena građevinska zemljišta uz površine javne namjene vlasnici, odnosno korisnici moraju držati čistima i urednima.

Vlasnici i korisnici dužni su sprječavati zakorovljenost i obrastanje te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na površine javne namjene.

U svrhu sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja, okućnica, dvorište, travnjak, vrt, voćnjak, vinograd, livada i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta moraju se minimalno tri puta godišnje urediti, i to u sljedećim vremenskim razdobljima:

  • prvi puta najkasnije do 31. svibnja tekuće godine
  • drugi puta najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine
  • treći put najkasnije do 1. studenoga tekuće godine.

S obzirom da je svima u interesu čišći, uredniji, a slijedom toga i zdraviji grad, mole se građani da vode brigu o svojoj imovini u cilju čuvanja zdravlja svih građana. (virovitica.hr)

Skip to content