Poziv za prijavu projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

P O Z I V
za prijavu projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu
i njihovom financiranju iz proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu

1. Uvjeti prijave

– prijaviti se mogu registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Grada Virovitice te koje nisu obuhvaćene javnim potrebama u športu,
– udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u Registar udruga,
– ovaj poziv se ne odnosi na: vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe kojima je osnivač Grad Virovitica.

2. Područja programskih aktivnosti

• Socijalne skrbi/pomoći
• Zdravstvene skrbi/pomoći
• Zaštite i unapređenja prava branitelja Domovinskog rata i njihovih obitelji
• Zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja
• Demokratizacije i razvoja civilnoga društva
• Zaštite ljudskih i manjinskih prava te ravnopravnosti spolova
• Izdavaštva
• Kulture i kulturno-povijesne baštine
• Stvaralaštva i kulture djece i mladih
• Međunarodne suradnje
• Neprofitnog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja
• Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja: ovisnosti, nasilja
• Prevencije obiteljskog nasilja i zaštite žrtava nasilja
• Izvaninstitucionalnog obrazovanja i inovacija u obrazovanjuNapomena: prednost pri odlučivanju o odobravanju financijske potpore iz proračuna Grada Virovitice imat će projekti u čiju je provedbu uključena i suradnja s lokalnom samoupravom.

3. Način prijave

Sve zainteresirane udruge svoje projekte prijavljuju dostavom na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 33 000 Virovitica s napomenom „Prijava projekata udruga za 2010.” uz obavezno ispunjene obrasce: A – podaci o udruzi, B – podaci o projektu i C – financijski izvještaj koji se mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Stjepana Radića 21/III., Virovitica ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/. Zakašnjele prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog poziva neće biti razmatrane.

4. Sadržaj prijave

Prijava obavezno mora sadržavati:
– preslik Rješenja o upisu udruge u Registar udruga,
– obrasci A, B i financijski plan projekta,
– obrazac C financijski izvještaj za 2009.

Svi podnositelji prijava projekata, kojima su odobrena sredstva za provedbu određenih projekata u proračunu Grada za 2009. godinu dužni su uz prijavu projekata dostaviti financijsko izvješće (obrazac C) i izvješće o projektima u 2009. godinu u narativnom obliku, u protivnom istim podnositeljima neće biti realizirana sredstva temeljem proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu. Udruge koje nisu financirane iz proračuna Grada u 2009. godini nisu dužne dostaviti obrazac C.

5. Rok za podnošenje prijava

Ovaj poziv za prijavu projekata udruga otvoren je petnaest (15) dana od dana objave u Virovitičkom listu, a podnošenje prijava je zaključno s 27. veljače 2010. godine. Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 33 000 Virovitica. Sve prijave poslane poštom s datumom 27. veljače 2010. bit će razmatrane sukladno točki 3. ovoga Poziva.
Rješenje o dodjeli sredstava bit će objavljeno na Oglasnoj ploči Grada Virovitice te dostavljeno pojedinoj udruzi pisanim putem u roku od 30 dana od zaključenja ovog Poziva.
Obrazac A
Obrazac B
Obrazac C

Skip to content