Poziv za prijavu programa udruga za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava proračuna Grada Virovitice za 2008. godinu

Prijaviti se mogu registrirane udruge koje djeluju i imaju sjedište na području Grada Virovitice koje nisu obuhvaćene javnim potrebama u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u registar udruga. Ovaj poziv se ne odnosi na vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe kojima je osnivač Grad Virovitica.

P O Z I V

za prijavu programa udruga za financijsku
potporu u okviru raspoloživih sredstava proračuna Grada Virovitice za 2008.
godinu

 

1. Uvjeti prijave

– prijaviti se mogu registrirane udruge koje djeluju i imaju
sjedište na području Grada Virovitice koje nisu obuhvaćene javnim potrebama
u športu, kulturi i tehničkoj kulturi

– udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog
zahtjeva za upis u registar udruga.

– ovaj poziv se ne odnosi na vjerske zajednice, političke
stranke te pravne osobe kojima je osnivač Grad Virovitica.

2. Područja programskih
aktivnosti

– javne i opće potrebe zajednice,

– programi za mlade,

– programi prevencije ovisnosti i asocijalnog ponašanja,

– zaštita i očuvanje zdravlja,

– ekologija,

– programi za i sa djecom,

– aktivnosti udruga iz Domovinskog rata,

Napomena: prednost pri odlučivanju o odobravanju financijske
potpore iz proračuna Grada Virovitice imati će programi u čiju je provedbu
uključena i suradnja s lokalnom samoupravom.

 

3. Način prijave

Sve zainteresirane
udruge mogu svoje programe prijaviti uz detaljan opis programa/projekta te ih
dostaviti na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 33 000 Virovitica
s napomenom „prijava programa udruga za 2008.” uz obavezno ispunjene obrasce
A i B
koji se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet
stranici Grada Virovitice https://www.virovitica.hr//. Zakašnjele prijave ili na
drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog poziva neće biti
razmatrane.

 

4. Sadržaj prijave

– detaljan opis i financijski plan programa ili projekta

– preslika Rješenja o upisu udruge u registar udruga.

– obrazac A i B

Svi podnositelji prijava, a kojima su već planirana sredstva
za provedbu određenih programa u proračunu Grada za 2008. godinu; dužni su do
28. veljače 2008. godine dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti financijske
izvještaje i izvještaje o radu za 2007. godinu. U protivnom istim
podnositeljima neće biti realizirana sredstva temeljem proračuna Grada Virovitice
za 2008. godinu.

 

5. Rok za podnošenje
prijava

Rok za podnošenje prijava je 08. prosinac 2007. godine.
Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Grad Virovitica, Trg
kralja Tomislava 6, 33 000 Virovitica.

Klasa: 402-03/07-01/02

Urbroj: 2189/01-04/1-07-1

Virovitica, 28. studeni 2007. godine

GRAD
VIROVITICA

UPRAVNI
ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 


Obrasce A i B u MS Wordu preuzmite ovdje:

Obrazac A

Obrazac B

 

Skip to content