Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Virovitice u 2009. godini

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice upućuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA VIROVITICE U 2009. GODINI

I.

Javne potrebe Grada Virovitice u tehničkoj kulturi za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Virovitice određene su kao skupine aktivnosti, poslova i djelatnosti zajednica i udruga tehničke kulture u vezi sa:
1. poticanjem i promicanjem tehničke kulture,
2. programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
3. specifičnim programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koje obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu;
4. organizacijom i promaknućem tehnoloških inovacija i sl.

II.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi treba biti obrazložen uz iskazana sredstva predviđena za rad svake od udruga tehničke kulture.

III.

Prijave javnih potreba u tehničkoj kulturi primaju se do 26.studenoga 2008. godine a šalju ili donose u Gradsko poglavarstvo, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica uz obavezno ispunjene obrasce A i B koji se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/.

Obrazac A (doc)
Obrazac B (doc)

Skip to content