Poziv za predlaganje programa javnih potreba u športu u gradu Virovitici u 2009. godini

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice upućuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U ŠPORTU U GRADU VIROVITICI U 2009. GODINI

I.

Javne potrebe u športu za koje se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada Virovitice jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je određeno da su lokalnog značenja u vezi s:
1. poticanjem i promicanjem športa,
2. provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
3. djelovanjem Zajednice športskih udruga Grada Virovitice,
4. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,
5. športsko-rekreacijskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičkih sposobnosti građana,
6. tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja,
7. stručnim radom u športu, obrazovanjem i informativnom djelatnošću u športu.

II.

Program javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2009. godinu provest će prema usvojenim Kriterijima Zajednica športskih udruga grada Virovitice i predložiti na usvajanje Gradskom vijeću.
Prijedlozi za Program javnih potreba trebaju biti obrazloženi sa specificiranim troškovima za svaku od djelatnosti.

III.

Prijave Programa javnih potreba u športu grada Virovitice primaju se do 26.studenog 2008. godine, a šalju ili donose u Gradsko poglavarstvo, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica, uz obavezno ispunjene obrasce A i B koji se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/.

Obrazac A (doc)
Obrazac B (doc)

Skip to content