Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010.

Temeljem članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010.

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu grada Virovitice jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za grad Viroviticu. U Program javnih potreba u kulturi grada Virovitice za 2010. godinu uvrstit će se:

1. redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Virovitica,
2. programi sustavne zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih i prirodnih dobara na području grada,
3. akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti,
4. programi restauriranja muzejske građe i sustavne zaštite fondova Gradskog muzeja Virovitica,
5. akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma,
6. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
7. razvojni programi u kulturi,
8. programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i investicijskog održavanja objekata kulture od interesa za Grad Viroviticu.

II

U 2010. godine Grad Virovitica će podržati ostvarive programe i programe utemeljene na dosadašnjem aktivnom radu.

III

Prijave Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice dostavljaju se do 20. studenog 2009. godine s naznakom „Javne potrebe u kulturi” na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica, uz obavezno ispunjene obrasce A i B koji se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice https://www.virovitica.hr//.
Obrazac A
Obrazac B

Skip to content