Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Virovitice u 2009. godini

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice upućuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI GRADA VIROVITICE U 2009. GODINI

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu grada Virovitice jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za grad Viroviticu. U Program javnih potreba u kulturi grada Virovitice za 2009. godinu uvrstit će se:
1. redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Virovitica,
2.djelatnost udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koji su od interesa za Grad Viroviticu,
3. programi sustavne zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih i prirodnih dobara na području grada,
4. akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti,
5. programi restauriranja muzejske građe i sustavne zaštite fondova Gradskog muzeja Virovitica,
6. akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma,
7. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
8. razvojni programi u kulturi,
9. programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i investicijskog održavanja objekata kulture od interesa za Grad Viroviticu.

II.

U 2009. godine Grad Virovitica će podržati ostvarive programe i programe utemeljene na dosadašnjem aktivnom radu.

III.

Ustanove kulture kojima je osnivač Grad Virovitica i udruge s područja kulture obrazložene prijedloge svojih Programa dostavljaju do 26. studenog 2008. godine Gradskom poglavarstvu, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica, uz obavezno ispunjene obrasce A i B koji se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/.

Obrazac A (doc)
Obrazac B (doc)

Skip to content