Poziv za predlaganje javnih potreba u športu u Gradu Virovitici u 2008. godini

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba ukulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnostiGrada Virovitice upućuje Poziv za predlaganje javnih potreba u športu u Gradu Virovitici u 2008. godini…REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 620-01/07-01/07

URBROJ: 2189/01-04/1-07-1

 

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grada Virovitice upućuje

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA

U ŠPORTU U GRADU
VIROVITICI U 2008. GODINI

I.

Javne potrebe u športu za koje
se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada Virovitice jesu aktivnosti, poslovi
i djelatnosti za koje je određeno da su lokalnog značenja u vezi s:

 

1. poticanjem i promicanjem športa,

2. provođenjem
dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

3. djelovanjem
Zajednice športskih udruga Grada Virovitice,

4. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava
domaćih i međunarodnih natjecanja te
općom i posebnom zdravstvenom zaštitom
športaša,

5. športsko-rekreacijskim aktivnostima koje su u funkciji
unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičkih sposobnosti građana,

6. tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima
invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja,

7. stručnim radom u športu, obrazovanjem i
informativnom djelatnošću u športu.

II

Program
javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2008. godinu provest će prema
usvojenim Kriterijima Zajednica športskih udruga grada Virovitice i predložiti
na usvajanje Gradskom vijeću.

Prijedlozi
za Program javnih potreba trebaju biti obrazloženi sa specificiranim troškovima
za svaku od djelatnosti.

III

Prijave Programa javnih potreba u
športu grada Virovitice primaju se do 23.studenog 2007. godine, a šalju ili donose u Gradsko poglavarstvo, Trg kralja
Tomislava 6, Virovitica, uz obavezno ispunjene obrasce A i B koji se
mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada
Virovitice http://www.virovitica.hr//.


Obrasce A i B u MS Wordu preuzmite ovdje:

Obrazac A

Obrazac B

Obrasce A i B u pdf-u preuzmite ovdje:

Obrazac A

Obrazac B

 

Skip to content