Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Virovitice u 2008. godini

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice upućuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Virovitice u 2008. godini…REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 620-01/07-01/07

URBROJ: 2189/01-04/1-07-1

 

Temeljem članaka 1. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi (N.N. 47/90. i 27/93)Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grada Virovitice upućuje

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA

U KULTURI GRADA VIROVITICE U 2008. GODINI

I.

Javne
potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu grada Virovitice
jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za grad
Viroviticu.

U Program
javnih potreba u kulturi grada Virovitice za 2008. godinu uvrstit će se:

1. redovna djelatnost ustanova
kulture kojima je osnivač Grad Virovitica,

2.djelatnost
udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koji su od interesa za Grad Viroviticu,

3.
programi sustavne zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka
i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih i prirodnih
dobara na području grada,

4.
akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti,

5.
programi restauriranja muzejske građe i sustavne zaštite fondova Gradskog
muzeja Virovitica,

6.
akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i
plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma,

7.
programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

8.
razvojni programi u kulturi,

9.
programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i investicijskog održavanja
objekata kulture od interesa za Grad Viroviticu.

II

U 2008.
godine Grad Virovitica će podržati ostvarive programe i programe utemeljene na
dosadašnjem aktivnom radu.

III

Ustanove
kulture kojima je osnivač Grad Virovitica i udruge s područja kulture
obrazložene prijedloge svojih Programa dostavljaju do 23. studenog 2007. godine Gradskom poglavarstvu, Trg
kralja Tomislava 6, Virovitica, uz obavezno ispunjene obrasce A i B koji
se mogu podići u Tajništvu ili preuzeti na službenoj Internet stranici Grada
Virovitice http://www.virovitica.hr//.


Obrasce A i B u MS Wordu preuzmite ovdje:

Obrazac A

Obrazac B

Obrasce A i B u pdf-u preuzmite ovdje:

Obrazac A

Obrazac B

 

 

Skip to content