POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2013. godini za PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za sufinanciranje projekata u 2013. godini

za  PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2013. godini, nastavlja i kroz godišnji Program poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, na svrhovito korištenje sredstava, ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim, obrazovnim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za realizaciju projekata u 2013. godini usklađene sa ciljevima Programa.

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su  većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

 

Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je MRRFEU započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva  je 15. veljače  2013. godine.

 

Poziv za iskaz interesa sa svim obrascima (Dodatak A, Dodatak B, Dodatak C) i Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.mrrfeu.hr pod POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2013. godini za „Program održivog razvoja lokalne zajednice“.

 

Skip to content