Poziv poljoprivrednicima s područja grada Virovitice da prijave površine koje su pod naplavinama

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

„Iako je tijekom svibnja ove godine, na području grada Virovitice palo je čak 215 litara kiše po četvornom metru, Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda utvrdilo je da osnove za proglašenje elementarne nepogode nema, na temelju Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Uočeno je da se na većini od navedenih površina koje su u depresijama i gdje se voda zadržava, problem može dugoročno riješiti provedbom hidrotehničkih zahvata, odnosno odvodnjom vode do kanala ili prokopavanjem novih kanala. Na ostalim površinama ne može se utvrditi šteta u razmjerima za koje bi se moglo tražiti proglašenje elementarne nepogode, jer se voda u većini povukla u roku od 24 sata nakon prestanka padalina.

Stoga se pozivaju poljoprivrednici koji na području grada Virovitice imaju poljoprivredno zemljište pod naplavinama, da se jave u Grad Viroviticu, u Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj, Trg kralja Zvonimira 1, te prijave problem zadržavanja vode na poljoprivrednim površinama. Potrebno je donijeti podatke o identifikaciji čestica i po mogućnosti fotografiraju površine koja je pod naplavinom.

Kad nastupe vremenski uvjeti pod kojima se mogu izvoditi zemljani radovi, stručne službe Grada pronaći će najpovoljniji mogući način kako riješiti odvodnju iz depresivnih područja, te hidrotehničkim zahvatima, odgovornije i dugotrajnije riješiti problem koji se javlja kod svake obilnije oborine, a koji se u svom obuhvatu ne može smatrati elementarnom nepogodom.“

Skip to content