Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Tajništvo Grada Virovitice u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršitelj

Na temelju odredbi članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika na radno mjesto višeg referenta za upravne i pravne poslove objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) koji se nalazi u nastavku teksta.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.

Skip to content